21 d’oct. 2012

Més enllà de la independència

Sóc independentista: vull que Catalunya s'alliberi de l'estructura i dels mecanismes opressors de l'estat espanyol. No vull ser un súbdit del Reino de España, amb un cap d'estat nomenat pel dictador, ni tenir-ne l'exèrcit i la policia instal·lats pel territori ni suportar una Església i una dreta hereves del nacionalcatolicisme franquista ni aguantar els atacs constants contra les identitats que no s'adiuen amb la de l'estat-nació ni tolerar la reforma neoliberal dels governs central i autonòmic.


La independència és feliçment possible

Em fa l'efecte que hi dono voltes des de petit, a tot això de les relacions entre Catalunya i Espanya. Amb els arguments disponibles segons l'edat i amb la intensitat derivada dels esdeveniments de cada moment, és clar. Fins a arribar al convenciment que no només és el que més ens convé ara mateix, sinó que la independència és feliçment possible en les condicions actuals (possible no implica necessàriament que s'esdevingui en el futur). Durant molt de temps, l'emmarcament del tema en una estructura jurídicopolítica i mental inqüestionable, juntament amb la por, més o menys inconscient, que l'estat espanyol utilitzaria la força militar per impedir l'intent de secessió d'una de les seves regions, feien que no considerés possible la independència. Ara veig que és inútil i ridícul intentar canviar una constitució que no és la nostra; el que cal fer és declarar-se'n fora. El procés de l'Estatut ha demostrat que la via de l'encaix autonòmic –i no diguem ja la fantasia federal– és debades.

Els articles de Salvador Cardús, aplegats a El camí de la independència (La Campana, 2010), m'han ajudat a canviar la forma d'emmarcar la qüestió. Per exemple, a Emancipar el pensament exposa com «els termes que expliquen el camí que porta del règim autoritari [de Franco] a aquesta democràcia d'ara, (...) en contra del que pot semblar, no són merament descriptius, ajustats als fets, sinó que determinen un pensament que ens és desfavorable i ens obliga, per dir-ho així, a jugar la partida amb les cames lligades» (p. 115). O el gir copernicà i alliberador que per mi suposà poder respondre, a la gent que em preguntava per què volia la independència de Catalunya, per quin motiu ells volien la independència del seu país, ja fos Espanya o el Perú («per què algú hauria de voler tenir un país dependent?», p. 123). I també, és clar, la manifestació del deu de juliol de l’any deu, la més multitudinària i emocionant de totes les que recordo, després de la de la Diada d'enguany. Punt i a part.

Independentisme, esquerres i dretes

Dit això, hi ha una sèrie de qüestions sobre el procés de la independència que no només no tinc clares sinó que em neguitegen i fins i tot m'obsessionen. La primera preocupació és la que m'han transmès alguns dels meus col·legues antropòlegs, ecòlegs polítics o geògrafs marxians, i que podríem resumir (i simplificar) de la següent manera. Tots els nacionalismes són projectes polítics d'unes elits que, amb una idea essencialista de nació, aconsegueixen un consens per a l'alliberament nacional que allunya els sectors populars del vertader alliberament, que no és altre que el de classe. Podeu llegir una versió (no gens marxiana i força ingènua) d'aquesta opinió a l'article de Javier Cercas El fracaso de la izquierda en Cataluña (El País, 15 de gener de 2011), que utilitzaré com a exemple.

La idea central de l'article de Cercas és que «el nacionalismo es, aquí y en Moldavia, una ideología reaccionaria». Malauradament no conec el cas de Moldàvia –que sens dubte ha de ser interessantíssim– però a Catalunya, que és el que ens interessa, aquesta afirmació no resisteix ni el més petit escrutini històric. El nacionalisme català neix a partir de finals del XIX i, simplificant moltíssim, arriba als anys de la Segona República amb dos corrents clarament diferenciats. Un és el de dretes, socialment conservador i, aquest sí, reaccionari, format pels grans propietaris de terres i els industrials de la Lliga, amb Cambó com a líder. L'altre és el d'esquerres, progressista i format per petits pagesos (sobretot rabassaires), obrers i burgesos republicans, amb l'Esquerra Republicana. Bé, doncs els dos únics intents de declaració d'independència de Catalunya (1931 de Macià, amb Cambó a l'exili, i 1934 de Companys) han estat protagonitzats per aquest darrer corrent, el qual al mateix temps que lluitava per l'alliberament nacional mirava de posar en marxa una reforma agrària perquè els rabassaires i els petits camperols poguessin accedir a la propietat de la terra. És clar que no proposaven una col·lectivització de la terra com els marxistes revolucionaris del POUM i els anarcosindicalistes de la CNT, i que durant la Guerra Civil aquestes dues visions es van enfrontar al camp català, però l'intent de reforma agrària del govern de la Generalitat hi és. Van ser els grans propietaris de terres, agrupats a l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, els que a través de la dreta espanyolista i també a través de la Lliga, van portar la reforma agrària al Tribunal de Garanties Constitucionals, argumentant que sobrepassava les competències de la Generalitat en matèria de legislació agrària. La llei és declarada inconstitucional, després se n'aprova una versió aigualida que tanmateix precipita l'entrada de la dreta catòlica al govern espanyol i la declaració de l'Estat Català per part de Companys. Durant la guerra, els industrials i propietaris catalans no dubtaran a situar-se al bàndol de Franco, que els salvarà de la barbàrie roja, és a dir, de la gent que intentava reformar o col·lectivitzar l'accés a les seves fàbriques i terres. A canvi van haver de pagar un petit peatge: la llengua i el país.

Per tant no m’ho crec pas, això que diu en Cercas que tots els nacionalismes són de dretes. Aquests dies estic rellegint Quim Monzó, i he topat amb un article (Cavallers mutilats de la mà esquerra, del llibre Zzzzzzzz...) on diu que ho tenim fatal, això de l’esquerra a Catalunya (el llibre és de 1987). «Fatalíssim», diu, mentre hi hagi qui, amb sentències com aquesta, condemni gent com el cofundador del POUM Andreu Nin «al foc etern de les dretes» per haver defensat la idea que en el seu combat per a l'alliberament, el proletariat ha de lluitar també contra l'opressió nacional (vegeu Els moviments d'emancipació nacional, el compendi La qüestió nacional a l'estat espanyol o els acords sobre la qüestió nacional adoptats en la creació del POUM el 1935).

Per continuar amb la desbarrada de Javier Cercas (en Tanques, li deien els seus alumnes de la Universitat de Girona), ell considera que la causa profunda
del fracàs de l'esquerra a Catalunya és «el fet que continua essent presonera d'un discurs de resistència [nacionalista] que va servir en el passat antifranquista però no serveix en el present democràtic». Si el PSC i els altres partits que eren d'esquerres ja no ho són no és perquè siguin nacionalistes catalans, sinó simplement perquè l'esquerra ha desaparegut del sistema de partits i dels governs a mesura que el consens neoliberal s'ha anat imposant, cosa que passa arreu d'Europa. Estic d'acord que emmarcar el debat polític en termes exclusivament identitaris quan ens estant robant els drets socials és fer-li un favor a la dreta, però atribuir el drama de l'esquerra a l'aspiració nacional és ridícul.

Cantarella i contracantarella sociolingüística

Per què no ha de ser possible l'existència d'un nacionalisme que sigui integrador, acollidor, no excloent i, al mateix temps, progressista o d'esquerres? Aquesta pregunta em porta a les converses amb els col·legues de qui us parlava, segons els quals els estats-nació (el francès, l'espanyol, l'alemany) han conduït a l'homogeneïtzació cultural (via assimilació de la cultura majoritària per part de les identitats minoritàries) i, en el pitjor dels casos, a l'extermini físic de les persones i els grups socials amb identitats perifèriques o no hegemòniques. Hi estic d'acord i, a diferència d'un sector molt minoritari de l'independentisme català, d'ideologia etnicista amb deriva xenòfoba (vegeu per exemple el web d'Unitat Nacional Catalana), jo no vull construir un monstre-estat basat en la idea essencialista d'una nació catalana pura (cal recordar aquí que el partit xenòfob Plataforma per Catalunya no té res a veure amb l'independentisme, sinó que prové de l'ultradreta franquista de Blas Piñar i companyia).

Un d'aquests col·legues em digué que si jo aspiro a crear un estat en base a una idea determinada de nació, en el nostre cas bàsicament al voltant de la llengua, inevitablement discriminaré aquells que no s'hi identifiquen. Jo li vaig respondre amb la cantarella sociolingüística que tenim apresa per justificar l'estatus d'inferioritat i la necessitat de normalització del català perquè no es converteixi en una llengua morta (més endavant veureu el perquè d'aquestes cursives). L'espanyol el parlen uns 329 milions de persones (és la segona llengua mundial en nombre de parlants que el tenen com a llengua materna, després del xinès considerat com a macrollengua i lleugerament abans que l'anglès), amb nombrosos estats on és llengua oficial i diverses acadèmies de la llengua que l'estudien, el potencien i el doten de prestigi. El francés té uns 68 milions de parlants. El català-valencià-balear té 11 milions i mig de parlants (fins aquí utilitzo les dades de l'Ethnologue, un catàleg de les llengues vives del món; penso que els 11,5 milions s'han d'interpretar com a persones que l'entenen), de les quals nou milions i mig el saben parlar. En tots els territoris en què es parla, el català es troba en una situació de bilingüisme social; en alguns té estatus de llengua co-oficial (o oficial) mentre que en d'altres no. A Catalunya, la llengua catalana ha patit un retrocés com a llengua habitual, passant del 46% el 2003 al 35,6% el 2008, mentre que el castellà si fa no fa es manté, passant des del 47,2% al 45,9% durant el mateix període. Tot i que el català ha seguit augmentant tant en parlants com en coneixement escrit de la població, continua disminuint en percentatge respecte el total de la ciutadania catalana (ara les dades són de l'IDESCAT). A la part del País Valencià on el català és llengua pròpia –hi ha algunes comarques de l'interior on ho és el castellà– es produeix una substitució lingüística (per exemple a la ciutat d'Alacant, tal com explica Brauli Montoya en aquest treball), que és el procés al final del qual una comunitat lingüística acaba passant a formar part d'una altra comunitat lingüística per l'abandonament de la seva llengua i l'adopció d'una altra. Més que no pas la substitució lingüística, a les Balears el principal factor d'expansió del castellà és la immigració (treball de Bernat Joan, aneu directament a l'apartat 4). No cal dir que a la Catalunya Nord la substitució lingüística pel francès hi és molt avançada. Davant d'aquesta situació hi ha un intent de normalització de la llengua per part dels perversos nacionalistes que governen Catalunya, en el sentit d'una discriminació positiva cap a una llengua que va esdevenint minoritària.

Això és el que li contesto al meu amic, tot i que sé que la cosa no està tan clara. L'estiu de l'any deu, a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent, vaig topar amb un recull de les intervencions en la II Jornada de l'Associació d'Amics del professor Antoni M. Badia i Margarit (Cap a on va la sociolingüística?, Institut d'Estudis Catalans, 2006). La que més em va cridar l'atenció és la d'Albert Branchadell, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual sosté que la subordinació de la sociolingüística catalana als interessos de la política lingüística governamental ha dificultat una major diversificació de les perspectives i els objectius de la disciplina i, sobretot, n'ha perjudicat la internacionalització. En conjunt, la sociolingüística catalana «ha fet una contribució escassa (per no dir nul·la) a la sociolingüística general» (p. 92), idea que també recolza Emili Boix-Fuster en el mateix recull (p. 86). En aquest sentit, Branchadell posa l'exemple de com els dos diccionaris de sociolingüística més recents publicats en anglès no contenien ni una sola obra de sociolingüística catalana en la seva bibliografia, i «cap dels dos no conté una entrada per al terme estrella de la sociolingüística catalana, que no és altre, òbviament, que ‘normalització lingüística’, el qual no ha entrat a formar part del patrimoni conceptual de la sociolingüística general» (p. 94). Per últim, destacaria la crítica de Branchadell al poc interès de la sociolingüística catalana pel que és actualment un tema estel·lar de recerca, el bilingüisme (p. 98), per efecte del mateix excés de militància (recordeu que el bilingüisme no acostuma a ser ben considerat pels partidaris de la causa de la normalització del català, ja que es considera un estadi previ del procés de substitució lingüística). És interessant veure el post d'Albert Pla Nualart sobre el treball d'Albert Branchadell, així com l'escrit que aquest darrer va publicar sobre Joan Solà amb motiu de la seva mort, perquè s'hi enfronten la defensa d'un monolingüisme català com a única solució perquè la llengua minoritzada no desaparegui i la posició segons la qual el català es pot mantenir en una situació de bilingüisme.

Vegem doncs algunes de les qüestions sobre bilingüisme debatudes per la comunitat científica internacional, per exemple al llibre Bilingualism: a social approach, editat per Monica Heller (Palgrave Advances, 2007). El llibre examina la noció de bilingüisme tal com s'ha desenvolupat en la lingüística, així com l'ús que se'n fa en els discursos dels actors que intervenen en el marc de l'estat i la societat civil. Les llengües s'entenen com a formes de pràctica social més que no pas com a sistemes lingüístics aïllats i discrets, i per tant el bilingüisme com una àmplia varietat de pràctiques sociolingüístiques relacionades amb la construcció de diferència social i de desigualtat social en condicions històriques concretes (vegeu-ne dues ressenyes publicades a Language in Society i Language Policy). Si odieu Foucault, el llibre no us agradarà gens.

Hi ha reflexions crítiques i interessants sobre llengües en perill, drets lingüístics i construcció d'estats-nació. El capítol de Donna Patrick, per exemple, sosté que les minories lingüístiques assumeixen paradoxalment la retòrica de la nació moderna, construïda sobre la idea 'una llengua i un poble', en el seu esforç per resistir la dominació cultural i lingüística. Una retòrica que, no cal dir-ho, és la que ha fonamentat històricament la construcció dels estats-nació que les oprimeixen. En la mesura que la construcció de la nació porta associada l'estandardització de les llengües o els dialectes que s'hi parlen en el marc d'un estat-nació, el risc d'excloure i marginar minories i membres de grups menys poderoros és evident. En el cas català, tot i que l'estàndard de l'Institut d'Estudis Catalans (fonamentat en les característiques del català central) admet la variació geogràfica i està adaptat al marc dialectal balear per la Universitat de les Illes Balears (ometo el cas del País Valencià per no complicar-ho excessivament), s'ha dit des de diferents sectors que «el normativisme barceloní deuria obrir-se en direcció a una més gran permeabilitat de les altres varietats del català (...) Un espai més gran per a la varietat a l'interior de la llengua augmentaria la funció comunicativa i disminuiria els perills d'un demarcacionisme exagerat» (G. Kremnitz, al llibre Cap a on va..., citat anteriorment, p. 75). Pel que fa a la relació amb les altres llengües que la gent d'aquí utilitza o bé habitualment (castellà, àrab, aranès) o bé com a llengües franques (a més
del castellà, l'anglès), el català hauria de ser-ne la comuna, la vehicular, la principal, l'hegemònica? Què volen dir, en termes de relacions interpersonals, de poder i amb l'administració, cadascuna d'aquestes paraules?

Cal pensar quin estat volem

La paradoxa apuntada més amunt, afirma Donna Patrick, caracteritza els moviments contemporanis de minories lingüístiques i és «clau per entendre les tensions i els reptes inherents» al procés de politització de la llengua i la cultura (p. 130). Partint del reconeixement d'aquesta contradicció i de la necessitat d'avaluar críticament les conseqüències dels discursos i les pràctiques que, des de la defensa de la llengua i la cultura, contribuïm a produir, és evident que més val pensar en models alternatius al d'un estat-nació català. En aquest sentit, hi ha partidaris d'un model d'estat més respectuós amb les minories lingüístiques i culturals, però posats a pensar en alternatives també podem qüestionar l'estat burgès. Seguint les idees de Nin o del Bloc Obrer i Camperol d'abans de la Guerra Civil, per exemple, podríem pensar en una unitat indissociable «entre l'alliberament nacional com a poble oprimit i social com a classe explotada» (vegeu el web del Partit Socialista d'Alliberament Nacional), i per tant en una solidaritat entre les classes treballadores de la resta de nacions de l'Estat per a la revolució social. És clar que aquí toparíem amb la desaparició del proletariat com a subjecte polític revolucionari degut als canvis recents en la divisió del treball (cito André Gorz i em quedo tan ample). 

Anant més enllà hi hauria la idea de reduir progressivament la nostra dependència de l'estat i del mercat, tot tendint cap a una major autonomia de les persones i les comunitats (idees, per exemple, d'Ivan Illich o de Cornelius Castoriadis). En un hipotètic aprimament de l'estat, es podria començar per l'eliminació de les institucions més violentes, antidemocràtiques i injustes com l'exèrcit o la monarquia, i mantenir aquelles que redistribueixen la riquesa i que garanteixen l'accés universal a l'educació o la salut, per anar descentralitzant i relocalitzant progressivament l'economia. Estareu d’acord amb mi que, en aquest escenari de major autonomia personal i comunitària, amb cooperatives autogestionades i organitzades en xarxa, la necessitat d'una llengua estatal hegemònica seria cada vegada menor (vegeu, per exemple, la publicació Rebel·leu-vos).
 
 
Els primers passos d'aquest procés coincideixen amb la reivindicació independentista, la qual es podria entendre també com una oportunitat per a un canvi sociopolític radical a la península Ibèrica. Però malauradament el caràcter que ha pres el procés independentista des de la Diada d'enguany és l'oposat. Hi ha un gran risc que aquest procés «es pugui fer en contra dels valors socials que han caracteritzat allò convencionalment denominat 'esquerra'» (vegeu el post de Xavier Diez Desorientació de l'esquerra en la cruïlla històrica i també el de Jaume V l'Obtús El despertar del federalisme català d'esquerres). L'Assemblea Nacional Catalana ha fet una feina extraordinària de mobilització de la societat civil, però en centrar-se únicament en objectius nacionals (accedir a la independència exercint el dret d'autodeterminació) contribueix a evacuar els intents de discussió democràtica de com ha de ser el nou estat. El president Mas i l'entorn convergent han sabut aprofitar molt bé l'energia popular independentista i, després d'haver aplicat unes polítiques antisocials delinqüents durant la primera meitat de la legislatura, ara es presenten als comicis de novembre com els garants de la justícia i la llibertat. ERC ha abandonat (provisionalment?) el seu component d'esquerres per abraçar gairebé exclusivament la reivindicació independentista. Reagrupament ha demanat als ciutadans que donin un ampli suport a Mas en unes 'eleccions plebiscitàries'. Solidaritat Catalana per la Independència contribueix a enfortir el discurs que els problemes socials i econòmics de Catalunya se solucionaran amb la independència.
 
Els socialistes catalanistes dissidents del PSC-PSOE els ha agafat tot plegat amb els pixats al ventre: encara han de formar el partit. Iniciativa per Catalunya se centra en posar fre a les retallades socials, però li cal enfortir molt el discurs i els dirigents. Les CUP, després d'uns bons resultats a les eleccions municipals i de veure com estan les coses, ha pres l'encertada decisió de presentar-se a les eleccions d'enguany, amb un discurs que no separa la independència de la justícia social. 

O ens espavilem els de l'esquerra per tenir una veu forta en la creació del nou estat o ens donaran pel sac d'una manera brutal.

8 comentaris:

 1. Hi ha un pensament de l'home que viu i somia la llibertat, a diferència d'aquells que viuen un món acomodat ... embotados .. No obstant això la llibertat de l'home per l'home és una utopia .. no és pesimiso absolut en els homes de somnis com tu. Cada un és alliberat si mateix, ja que sempre serem dependents de ... nacions, globalització, amors ... del passat, només fins al dia que ens conquistem a nosaltres mateixos hi haurà per fi llibertat i emancipació ...

  Es que és un atreviment del meu part comentar tu article, si jo sóc la teva història, que és la història del teu Catalunya, només puc dir que sense motivació, sense propòsit, sense lluita, hi ha mort i és el que menys tens tu.

  Oblidava el més important: Molt bon article, segur reculls el sentir i el viure de molts joves que com tu respiren llibertat.

  ResponElimina
 2. Gracias Iago por compartir este artículo tan intenso. Creo que somos muchas las que firmaríamos tu primer párrafo en català, castellano o en esperanto :)

  Desde Madrid, me parece obvio que los catalanes deberíais poder decidir. Es más, si se plantease un referendum en toda españa, lo lógico sería que el resto de la población se abstuviera. No porque no os apreciemos, sino porque no se puede imponer la convivencia. Porque además, tal vez, cuando dejáramos de discutir sobre si catalunya es españa o no, podríamos abrir debates más ricos sobre cómo avanzar hacia una sociedad mejor. Juntos o separados, tan revueltos como queramos, da igual.

  Por eso me pregunto ¿independencia? Personalmente veo cosas más importantes por las que luchar. Podemos estar de verdad comenzando un cambio radical, colándonos por las grietas del sistema. ¿Será más fácil pasar a una sociedad más justa desde naciones más pequeñas? Tal vez, aunque me gusta soñar que podemos construir esa sociedad sumando y no dividiendo o señalando con fronteras cada vez más estrechas quienes son "de los míos".
  Suerte.
  Marian

  ResponElimina
 3. Gracias por el artículo.

  Una cosa interesante que leí hace poco y que me ha dado una perspectiva muy diferente sobre las comunidades minoritarias y la construcción del Estado-nación, es como la ausencia de ciertas lenguas nacionales en la estructura de la administración impide a esas minorías ejercer su poder. Una gran manera (entre otras miles, como ya sabes) de mantener el control nacional a través de una lengua. Aunque imagino que esa batalla ya fue superada en Cataluña.

  La independencia parece ahora inminente. Siento alguna pena sin embargo por el modo en que está teniendo lugar, pues tengo la sensación de que ha pasado de un independentismo cultural/identitario a un independentismo económico. Nunca he dudado de la fuerza del movimiento independentista en Cataluña, lo he sentido cada vez que he tenido contacto con vuestra gente y vuestra tierra. Pero tengo la sensación de que este ascenso tan fuerte está siendo utilizado por el gobierno español y el gobierno catalán como cortina de humo. De ese modo, quedan en segundo plano el atentado social que está siendo la intervención del gobierno catalán, del gobierno español, de la Merkel, la Troika y Milton Friedman desde su tumba. Todo este "conflicto" le está viniendo de perlas al patético gobierno de Rajoy. Imagino que por esa razón azuzan a Wert de tiempo en tiempo para que diga alguna estupidez. El gobierno catalán también debe estar haciendo buen uso. Hace poco visité a un amigo mío catalán independentista. Estábamos hablando del panorama político actual, del patético gobierno español, etc., y yo le dije "vaya gobierno tenéis en Cataluña (en tema de recortes sociales), ¡tela!". Y me quedé petrificada con la respuesta, porque (sabiendo que él no es de esa ideología) lo justificó en pos de la independencia... Tengo la sensación de que el gobierno catalán se cubre de gloria con este gran impulso que ha conseguido dar hacia la independencia, y con ello justifica los recortes en derechos sociales hechos y por hacer. Muchos catalanes renunciarán a la protesta en defensa del independentismo. Corre el riesgo de convertirse en lo que el PP hacía en el País Vasco, si no estás con nosotros, entonces apoyas el terrorismo. Y siento también que no es tanto mérito de la intervención del gobierno catalán como del contexto que hay. El contexto social actual, en Cataluña y en España, es como una montaña de paja. Es echar una cerilla (sea la que sea) y ponerse a arder. Esta es mi opinión poco fundamentada. He leído, pero obviamente no suficiente, ni conozco el contexto histórico, ni he vivido allí para conocer esa realidad. Son más primeras impresiones que ideas fundamentadas.

  Os deseo suerte. Probablemente siempre sea más fácil tener un gobierno que responde ante el ciudadano y cristalizar proyectos alternativos en un país pequeño. Me siento cada vez más escéptica en relación al poder del Estado-nación. Parece que se vuelve transparente, y quizá cuando consigáis abrazar uno propio se desvanezca entre las manos. Parece que detrás de la bruma siempre son los mismos titiriteros, aquí y allá. Quizá al menos sirva para mantener la identidad y la lengua.

  ResponElimina
 4. Benvolgut Iago,

  Després que un amic comú m’ha facilitat l’enllaç per accedir al seu interessant article sobre la independència del nostre país, voldria fer-li arribar alguns comentaris. El molt dens primer paràgraf conté al menys 6 motius per explicar el seu independentisme. Permeti’m analitzar-los un per un.

  1.- No vull ser un súbdit del Reino de España.

  Des de fa 34 anys Espanya és, amb molts defectes i carències, una democràcia perfectament homologable dins de l’àmbit de les democràcies occidentals. En una democràcia no hi ha súbdits sinó ciutadans lliures. Potser no ha pogut reprimir un irònic somriure al llegir aquesta aparentment ingènua afirmació meva, però si us plau pensi que aquesta condició nostra de ciutadans lliures és precisament la que va fer possible la grandiosa i històrica manifestació que va tenir lloc el dia onze de setembre d’enguany a la ciutat de Barcelona.

  2.- Un cap d'estat nomenat pel dictador.

  Aquest sentiment seu de rebuig és compartit per molts ciutadans de tot l’estat espanyol, ja siguin independentistes o no.

  3.- L'exèrcit i la policia instal•lats pel territori.

  Quan Catalunya sigui independent seguirem tenint un exercit i una policia instal•lats pel territori. El primer estarà integrat a l’Aliança Atlàntica, i per tant serem aliats militars del nou Reino de España, i la segona (és a dir, els Mossos) no serà massa diferent de l’actual. L’única novetat serà la desaparició de la ja escassa presència al nostre país de la Guardia Civil i del Cuerpo Nacional de Policía.

  4.- Una Església i una dreta hereves del nacionalcatolicisme franquista.

  En una Catalunya independent l’església catòlica seria la mateixa actual. Possiblement la seva jerarquia passaria a dependre directament del Vaticà en lloc de fer-ne part de la Conferència Episcopal Espanyola (o no, ves a saber), però en tot cas això és quelcom que interessaria solament a la cada vegada més reduïda població catòlica catalana. En quant a la dreta catalana, tant social com política, no per ser independentista (si és que ho és realment, ja és veurà properament) deixarà de compartir el modus operandi de la dreta espanyola i de les altres dretes europees.

  5.- Els atacs constants contra les identitats que no s'adiuen amb la de l'estat-nació.

  6.- La reforma neoliberal dels governs central i autonòmic.

  Em temo, benvolgut amic, que aquesta reforma neoliberal (bravo per la seva sensibilitat social!) està en marxa perquè les dretes han guanyat democràticament, perdoni’m la redundància, el poder polític (el poder econòmic sempre l’han tingut) en la major part d’Europa.

  Com veu, en aquest primer repàs, m’he deixat sense comentar el seu motiu número 5, però no pas perquè no el consideri important, sinó precisament per tot el contrari: per fer-lo destacar per sobre dels demés. Veritablement, el rebuig i el menyspreu cap a la cultura i la identitat catalanes son un sentiment i una actitud profundament arrelades en amplis sectors de la societat espanyola (fins i tot dins de la mateixa Catalunya, curiosament). Sobre la naturalesa i l’origen d’aquest fenomen hi hauria molt a parlar-ne, però jo aquí em limito a constatar la seva existència. Malauradament, durant les tres últimes dècades de democràcia i d’Estat Autonòmic aquest problema no ha fet sinó agreujar-se, especialment durant els últims recents anys, y aquesta és, en la meva opinió, la principal causa de l’impressionant auge que en l’actualitat presenta el moviment independentista català.

  Bé, el seu article donaria per alguns comentaris més, però tampoc no vull abusar de la seva paciència i pel moment m’acomiado de vostè amb una molt cordial salutació.

  Miquel Rèlis

  ResponElimina
  Respostes
  1. Benvolgut Miquel,

   En efecte, el meu primer paràgraf grinyola. De tot el text, és el que menys ha passat pels engranatges del raonament. Vaig voler començar així.

   En qualsevol cas, la seva rèplica també grinyola una mica, si m'ho permet. No estic segur que la democràcia espanyola sigui ‘perfectament homologable’ a la resta de democràcies occidentals, tenint en compte que mai no hi va haver una intervenció aliada contra el feixisme i que els franquistes es van autoamnistiar durant la Transició, en una falsa reconciliació nacional. En el cas que la democràcia espanyola ho fos, de ‘perfectament homologable’ a les democràcies occidentals, estaria molt lluny de la plenitud democràtica a la qual aspiro. Tot i així, és evident que el sistema democràtic actual té espais, processos i escletxes que són oportunitats per a transformar–lo (cal dir però que no totes les manifestacions gaudeixen de l’absència de repressió del dia onze).

   Està per veure si una Catalunya independent en voldrà tenir, d’exèrcit. La societat civil catalana té una tradició antimilitarista remarcable, amb el moviment d’objecció de consciència contra el servei militar. No crec que ara romangui callada, aquesta tradició. S’ha de veure què passa, és clar, però el que vull dir és que no està decidit a priori, com diu vostè (creació d’un exèrcit i entrada a l’OTAN). Respecte els Mossos, li ben asseguro que vull una policia ben diferent de l’actual. Una policia controlada democràticament i no al servei de les oligarquies, que no tregui els manifestants a garrotades de les places, etc.

   Sobre l’Església, d’això en sé ben poc. Però em sembla que l’Església catalana històricament ha mantingut una certa distància respecte dels plantejaments més integristes de les jerarquies espanyoles (també és cert que tant català era el cardenal Gomà com Vidal i Barraquer, amb actituds ben oposades davant el règim republicà dels 30). Respecte la dreta catalana, en això sí que estem d’acord, en un país independent no deixarà de compartir les tesis i pràctiques de la resta de dretes. Per això s’ha dit que la creació d’un nou estat per a Catalunya és una oportunitat per a desemmascarar-les. Ara mateix, com que compartim amb elles tota la qüestió referent a l’alliberament nacional, ens oblidem que representen uns interessos de classe molt concrets i oposats als de les classes populars.

   Per últim, per entendre la reforma neoliberal no n’hi ha prou amb dir que ‘les dretes han guanyat democràticament’. Al darrera hi ha una sèrie de processos més complexos, d’economia política mundial, que expliquen el viratge cap al consens neoliberal. La caiguda del bloc comunista, l’absència d’alternativa al model capitalista, el ressorgiment de les tesis econòmiques liberals i la seva progressiva implantació arreu del món, l’exercici del poder a través de la producció d’imaginaris... Tot això no es decideix a les urnes, oi que no?

   Cordialment.

   Elimina
  2. Benvolgut Iago, estic plenament d’acord amb vostè en que per entendre la reforma neoliberal no n’hi ha prou amb dir que les dretes han guanyat democràticament. Jo només volia deixar constància del fet, que les dretes guanyen les eleccions a tot arreu, i que per tant les forces d’esquerres s’ho haurien de fer mirar, basant-se precisament en consideracions com les que vostè fa sobre els processos que hi ha al darrera, però mai posant en dubte la legitimitat dels resultats electorals.

   Cordialment. M. Rèlis

   Elimina
 5. Hola Iago,

  Interessant reflexió. M'ha agradat especialment la teva digressió sobre sociolingüística, un tema que desconec però on sempre he intuït coses en la línia que dius. De fet, si els sociolingüistes catalans obsessionats amb la minorització i la impossibilitat del bilingüisme tinguessin raó, el català no hauria resistit el segle i mig o dos segles en què les classes lletrades catalanes es van passar massivament al castellà (del segle XVIII a la Renaixença). El català el van salvar els pagesos i menestrals que van fer sobreviure la parla en un entorn on el poder en totes les seves manifestacions era monolingüe castellà. El mateix va tornar a passar durant el franquisme, tota la meva infància. Em sembla bé que fins i tot els independentistes s'apuntin ara a la preservació del multilingüisme, encara que sigui potser per oportunisme electoralista...

  Personalment penso que el procés obert és saludable, i molt incert. No descarto una reacció violenta espanyolista davant la qual aquests neoliberals que volen una independència buisiness-friendly no tenen ni el tremp, ni la preparació per fer res de bo. Si arribem a aquest punt, podria ser una situació fins i tot interessant. Potser abans d'arribar-hi el més probable és que es facin enrere, tornant cap al concert. I aleshores caldrà veure com s'ho prendrà la gent que s'ho ha cregut de bona feo tot això...

  Jo he estat sempre confederalista, conscient que per bastir una confederació calem confederalistes a totes bondes. I el problema és a l'altra banda.

  Un acudit: la proposta més realista per assolir la independència que he sentit fins ara és que el Parlament català declari un bon dia la guerra a Andorra, i l'endemà declari una rendició incondicional que comportés l'annexió completa del territori a l'Estat vencedor. Fins i tot Foment de Treball estaria contenta: passaríem a ser un paradís fiscal!

  Salut.

  ResponElimina
 6. Gràcies per l'escrit i per compartir-lo, Iago. L'he gaudit molt i he recordat el dia que en vam xerrar cinc minuts aquest estiu. Comparteixo moltes de les opinions que expresses: sobretot, el rol que CiU ha adquirit. I, des del meu punt de vista, que ERC hagi deixat de banda l'esquerra per centrar-se en l'independentisme, que SI faci demagògia (i no vagi a aconseguir representació al Parlament). Fins i tot et diria que, celebrant la decisió de les CUP, ja ho podrien haver plantejat fa dos anys, quan molts estàvem desitjant buscar una manera de castigar electoralment a ERC. Trobo que s'equivoquen en el moment i contribuiran a la clàssica desunió de les esquerres. Però quin remei.

  D'altra banda, hi ha senyals per l'optimisme. Com a xarnego, celebro la normalització de l'independentisme castellano-parlant que es va obrint pas. Si no vas llegint a l'Andreu Barnils, ho has de fer:

  http://www.vilaweb.cat/mailobert/4050798/revolta-xarnegos.html

  I he de dir que, en aquesta línia, em va semblar bé que en Junqueras sortís a dir que el castellà seria oficial en una Catalunya independent, perquè cal sumar a molta gent que si no pot caure en mans de Ciutadans, i arrossegar a molta gent que ha votat PSC. No n'hi ha prou amb un 55% en un referéndum. Considero que cal més. Tot i que després quan vaig llegir l'editorial d'en Partal i ara l'entrevista amb aquest lingüista de la UAM em fan dubtar.

  http://www.ara.cat/premium/societat/JUAN-CARLOSMORENO-CABRERA-Seria-Catalunya_0_799720084.html

  Especialment interessant la part sociolingüística.

  Gràcies de nou

  s

  Una abraçada

  ResponElimina